Вручення державної нагороди професору Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

7. March 2019 Світлана Рудяк

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (далі – НДУ ім. М. Гоголя) починає свою історію понад 200 років потому. Відомий у світі своїми науковими, освітніми та культурними традиціями.

ichernihivets.com інформує, що у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на засіданні вченої ради ректор університету Олександр Самойленко вручив завідувачу кафедри германської філології, професору Сергію Івановичу Потапенко нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення».

Потапенко Сергій Іванович доктор філологічних наук, професор, на теперішній час є завідувачем кафедри германської філології.

Потапенко С. І. працює у цьому навчальному закладі з 1984 року ( на той час це була Ніжинська вища школа) на посадах викладача англійської мови, доцента (з 1995 р.), завідувача кафедри германської філології (1998 – 2001 рр.., з 2005 року по цей час).

Серед наукових досягнень Потапенко С. І. захист кандидатської дисертації на тему “Риторический аспект функционирования детерминативов английского языка” (1991) та докторської дисертації “Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу) ” у 2008 році.

Працює науковець в таких напрямах наукових досліджень як когнітивна лінгвістика, когнітивна риторика, дискурс-аналіз та медіалінгвістика.

Наукових та навчально-методичних праць науковцем опубліковано понад 200.

Довідка

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення»  — вручається з 2013 рр. (протягом 2007—2013 рр. — вручався нагрудний знак «За наукові досягнення» ) — заохочувальна відомча відзнака Міністерства освіти і науки України. Має найвищий ступінь серед відзнак, запроваджених Міністерством освіти і науки України: подяка; грамота; почесна грамота; нагрудний знак «Відмінник освіти»; нагрудний знак «Василь Сухомлинський»; нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення».